Behöver du hjälp med att boka?
Ring Ticket: 0770-456 285

Info

Personuppgiftshantering och relaterad kommunikation

Vi har byggt denna sajt för att du i största möjliga mån skall kunna genomföra hela ditt köp av resa på ett tryggt, säkert och bekvämt sätt. Charter.se värnar om din integritet och följer personuppgiftslagen (PUL) och andra lagar och regler till skydd för den personliga integriteten. Genom att använda tjänsten hos Charter.se, så godkänner du att vi hanterar dina uppgifter för angivna ändamål.
För att kunna boka din resa måste vi registrera namn och kön på samtliga resenärer som resan skall bokas för (samt födelsedatum på eventuella barn). Det är extra viktigt att du skriver in Förnamn + Efternamn på resenärerna, exakt som det står i passet. Detta för att undvika problem i samband med exempelvis incheckning på flyget.

 

Observera att du som kund är skyldig att uppge korrekt telefonnummer samt e-postadress. Det är mycket viktigt att du anger telefonnummer där man kan nå dig både dag och kvällstid, samt en korrekt adress i det fall era färdhandlingar skickas via post. Charter.se ansvarar ej för följderna av felaktigt lämnade uppgifter.


 

• Om du uppger felaktiga uppgifter kan du krävas på kostnader som uppstår.

• Charter.se tar ej ansvar för bokningar.

• Charter.se kan ej ansvara för de texter, information m m som andra parter, t ex leverantörer eller resemagasin producerar.

• I övrigt gäller svenska lagar och förordningar.
 


Charter.se använder dina personuppgifter för att hantera och fullgöra förpliktelser enligt avtalet samt för åtgärder som begärts i kundkontakter med dig. 
Dina personuppgifter kan även komma att behandlas i den mån det är nödvändigt av Charter.se anlitade underleverantörer av IT-infrastruktur, administrativa tjänster och systemtjänster.
 


Charter.se kommer inte att lämna ut personuppgifter till Charter.se samarbetspartners eller andra tredje parter för marknadsföringsändamål om vi inte dessförinnan har inhämtat ditt medgivande för detta. Om du har lämnat ett sådant medgivande kan det när som helst återkallas av dig genom meddelande till Charter.se. Meddelandet kan skickas per post till Charter.se, Box 151, 131 08 Nacka eller genom en direkt avanmälan i aktuellt marknadsföringsutskick.
 

Var och en har rätt att gratis, en gång på kalenderår, få information om behandling av personuppgifter som berör honom eller henne genom att begära sådan information. Anmälan görs till den adress eller e-post som anges i stycket ovan. Charter.se kommer efter anmälan från kund eller på eget initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Utförligare information om PUL finns att läsa på datainspektionens hemsida.

 
Information om cookies
När du besöker en webbplats sparar din dator ner en mindre fil som kallas för cookie. När du sedan besöker samma webbplats igen vet din dator att du varit där tidigare. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår site. Om du inte vill acceptera cookies kan du enkelt ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter användandet av cookies. Vi rekommenderar dig dock att behålla de inställningar du redan har.
Utförligare information om cookies finns att läsa på PTS hemsida